Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2017. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Prema Izveštaju, u toku 2017. godine broj korisnika Centra za socijalni rad se smanjio za 2.343 korisnika u odnosu na 2016. godinu i iznosio je 24.582 korisnika, te je nakon dugogodišnjeg porasta broja, u prethodnoj godini došlo do pada broja korisnika. Tokom 2017. godine, prema Izveštaju, realizovano je 49.988 prava, mera, usluga i stručnih postupaka, što je za četiri procenta više nego godinu dana ranije. U toku prošle godine pravo na novčanu socijalnu pomoć ostvarilo je 4.211 porodica sa 10.133 člana.

Kako je navedeno, stručni radnici Službe za zaštitu dece i mladih su u 2017. godini svojim radom obuhvatili 7.164 korisnika. U kategoriji žrtva nasilja, pomenuta Služba Centra evidentirala je 1.816 korisnika i od početka primene Porodičnog zakona, kao i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, konstantno raste broj prijava za nasilje u porodici. U toku 2017. godine službena lica izrekla su 1.496 hitnih mera učiniocima (prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici) i to 531 mera privremenog udaljavanja učinioca iz stana i 965 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrvtu nasilja i prilazi joj.

Prema Izveštaju, tokom 2017. godine u Prihvatilištu za decu “Sigurna dečija kuća” na smeštaju je bilo 189 dece, a najviše dece je uzrasta od 13 do 15 godina starosti. U 2017. godini u “Sigurnoj ženskoj kući” boravi ukupno 101 korisnik, 47 žena i 54 dece.

O prihvaćenom Izveštaju raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine grada, koja se održava u petak, 15. juna.