Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини прихватили су на данашњој седници већином гласова Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2017. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према Извештају, у току 2017. године број корисника Центра за социјални рад се смањио за 2.343 корисника у односу на 2016. годину и износио је 24.582 корисника, те је након дугогодишњег пораста броја, у претходној години дошло до пада броја корисника. Током 2017. године, према Извештају, реализовано је 49.988 права, мера, услуга и стручних поступака, што је за четири процента више него годину дана раније. У току прошле године право на новчану социјалну помоћ остварило је 4.211 породица са 10.133 члана.

Како је наведено, стручни радници Службе за заштиту деце и младих су у 2017. години својим радом обухватили 7.164 корисника. У категорији жртва насиља, поменута Служба Центра евидентирала је 1.816 корисника и од почетка примене Породичног закона, као и Закона о спречавању насиља у породици, константно расте број пријава за насиље у породици. У току 2017. године службена лица изрекла су 1.496 хитних мера учиниоцима (према Закону о спречавању насиља у породици) и то 531 мера привременог удаљавања учиниоца из стана и 965 мера привремене забране учиниоцу да контактира жрвту насиља и прилази јој.

Према Извештају, током 2017. године у Прихватилишту за децу “Сигурна дечија кућа” на смештају је било 189 деце, а највише деце је узраста од 13 до 15 година старости. У 2017. години у “Сигурној женској кући” борави укупно 101 корисник, 47 жена и 54 деце.

О прихваћеном Извештају расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине града, која се одржава у петак, 15. јуна.