Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je Predlog odluke o smanjenju zaduživanja Grada Novog Sada za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

Odlukom Skupštine Grada Novog Sada o zaduživanju Grada Novog Sada za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, odobreno je da se Grad zaduži na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 3.500.000.000,00 dinara, radi finansiranja kapitalnih investicionih rashoda, uzimanjem kredita ili emitovanjem hartija od vrednosti – obveznica. U skladu sa pomenutom Odlukom, izdavanjem I i II emisije obveznica ostvarena su primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 3.118.933.831,59 dinara i u tom iznosu su preneta na račun, tada JP “Zavod za izgradnju grada” Novi Sad, u cilju realizacije investicionih projekata i to izgradnje drugog dela Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do auto–puta E–75 i izgradnje kanalizacione mreže na teritoriji Grada Novog Sada. Preostali iznos od 381.066.168,41 dinara (razlika od ukupno utvrđenog iznosa za zaduživanje 3,5 milijardi dinara i realizovanog iznosa izdavanjem I i II emisije obveznica), planiran je kako u budžetima Grada za prethodne godine, tako i Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu kao primanje od domaćih zaduživanja za izgradnju prečistača otpadnih voda u naselju Begeč i izgradnju kanalizacije otpadnih voda u delu naselje Veternik.

S obzirom na to da planirano zaduživanje od 381.066.168,41 dinara do sada nije realizovano, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije dostavila je Gradskoj upravi za finansije Predlog izmene finansijskog plana za 2018. godinu kao i Predlog za pokretanje obustave daljeg zaduživanja Grada Novog Sada gde je navedeno da ova uprava ima nameru da umesto iz sredstava zaduživanja, izgradnju prečistača otpadnih voda u naselju Begeč i izgradnju kanalizacije otpadnih voda u delu naselje Veternik, finansira iz prihoda od prodaje nefinansijske imovine.

Shodno tome, neophodno je da Skupština grada donese Odluku o smanjenju zaduživanja Grada Novog Sada za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, a Savet za budžet i finansije je prihvatio ovaj predlog odluke.