Danas je održana XXXVII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o smanjenju zaduživanja Grada Novog Sada za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu

3. Odluka o finansiranju programa stambene podrške Grada Novog Sada u 2018. godini

4. Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1. – 31.12.2017. godine

5. Izveštaj o realizaciji Programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2017. godinu

6. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu

7. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2017. godinu

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu

10. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2017. godinu

12. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2017. godinu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2017. godinu

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2017. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala

24. Odluka o podizanju spomenika srpskom dobrovoljcu u Veterniku

25. Izveštaj o radu i poslovanju „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2017. godinu

26. Izveštaj o radu i poslovanju Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2017. godinu

27. Izveštaj o radu i poslovanju Pozorišta mladih, Novi Sad za 2017. godinu

28. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

29. Izveštaj o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

30. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

31. Izveštaj o radu i poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2017. godinu

32. Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2017. godinu

33. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2017. godinu

34. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2017. godinu

35. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2017. godinu

36. Izveštaj o radu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, Novi Sad za 2017. godinu

37. Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin“ u Novom Sadu za 2017. godinu

38. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2017. godinu

39. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar – decembar 2017. godine

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Komunalne policije Grada Novog Sada za 2018. godinu

41. Rešenje o delimičnom ukidanju Rešenja o vraćanju utrina i pašnjaka broj 462-24/93-I-9 od 16. i 20. decembra 1994. godine

42. Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika Grada Novog Sada u Međuopštinsku radnu grupu za upravljanje komunalnim otpadom

43. Rešenje o prestanku dužnosti članice Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije – Zelena stranka

44. Rešenje o imenovanju članice Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije – Zelena stranka

45. Rešenje o razrešenju i imenovanju članice i zamenice članice Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Dosta je bilo“

46. Rešenje o imenovanju članova i zamenica članova Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“

47. Rešenje o imenovanju člana i zamenice člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe Nezavisni građani

48. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju direktora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste Momčila Tapavice u Novom Sadu