Данас је одржана XXXVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода

2. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације центра у Петроварадину

3. Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2018. години

4. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1. – 31.12.2017. године

5. Извештај о реализацији Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2017. годину

6. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину

7. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

8. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину

9. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину

10. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

11. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину

12. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

13. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину

14. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

15. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2017. годину

16. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

17. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

18. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

20. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

21. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

22. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

23. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о процени вредности капитала

24. Одлука о подизању споменика српском добровољцу у Ветернику

25. Извештај о раду и пословању „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2017. годину

26. Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја, Нови Сад за 2017. годину

27. Извештај о раду и пословању Позоришта младих, Нови Сад за 2017. годину

28. Извештај о раду и пословању Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

29. Извештај о раду и пословању Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

30. Извештај о раду и пословању Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

31. Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2017. годину

32. Извештај о раду и пословању Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2017. годину

33. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2017. годину

34. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2017. годину

35. Извештај о раду и пословању Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2017. годину

36. Извештај о раду Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Нови Сад за 2017. годину

37. Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду за 2017. годину

38. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2017. годину

39. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар – децембар 2017. године

40. Решење о давању сагласности на План рада Комуналне полиције Града Новог Сада за 2018. годину

41. Решење о делимичном укидању Решења о враћању утрина и пашњака број 462-24/93-I-9 од 16. и 20. децембра 1994. године

42. Решење о измени Решења о именовању представника и заменика представника Града Новог Сада у Међуопштинску радну групу за управљање комуналним отпадом

43. Решење о престанку дужности чланице Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе Социјалдемократска партија Србије – Зелена странка

44. Решење о именовању чланице Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе Социјалдемократска партија Србије – Зелена странка

45. Решење о разрешењу и именовању чланице и заменице чланице Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе „Доста је било“

46. Решење о именовању чланова и заменица чланова Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“

47. Решење о именовању члана и заменице члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе Независни грађани

48. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу директора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте Момчила Тапавице у Новом Саду