Članice i članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama na današnjoj sednici imali su priliku da se upoznaju sa radom Saveza za sport i rekreaciju invalida grada Novog Sada.

Informaciju o radu ovog Saveza predstavio je Srđan Tomičić, organizator sportske rekreacije. Prema njegovim rečima, Savez za sport i rekreaciju invalida grada Novog Sada osnovan je davne 1965. godine, a trenutno je u njega učlanjeno 11 organizacija: Društvo za sport i rekreaciju invalida rada „Fruška gora“, Društvo za sport i rekreaciju invalida rada „Bačka“, Društvo za sport i rekreaciju invalida „Liman“, Društvo za sport i rekreaciju invalidnih lica „27. juli“ Futog, Društvo za sport i rekreaciju invalida u kolicima i ostalih „Bolji život“, Sportsko-rekreativni klub „Globus“ za osobe sa invaliditetom, Sportsko društvo gluvih „Polet“, Društvo za sport i rekreaciju slepih i slabovidih „Luj Braj“, Društvo za sport ratnih vojnih invalida „Borac“, Invalidno streljačka družina „Strelac“ i Stonotenisko udruženje osoba sa invaliditetom „Tvrđava 00211“. U ovih 11 organizacija učestvuje oko 700 osoba sa invaliditetom.

Savez se bavi organizovanjem sportsko-rekreativnih aktivnosti u streljaštvu, kuglanju, stonom tenisu, pikadu, šahu, atletici, sportskom ribolovu, kao i drugih sportskih disciplina koje predlože članice Saveza. Za sprovođenje stručno-pedagoškog rada zaduženi su organizatori i realizatori sportske rekreacije Saveza koji, zajedno sa kapitenima sportskih disciplina, realizuju plan i program sportsko-rekreativnih aktivnosti.

U skladu sa pravilnicima Sportskog Saveza invalida Srbije, Vojvodine i Grada Novog Sada, kao i po pravilnicima sportskih saveza po pojedinim disciplinama, organizuju takmičenja na opštinskim prvenstvima, takmiče se na pokrajinskim i državnim prvenstvima, učestvuju na tradicionalnim takmičenjima i susretima.

Tomičić je Savet upoznao i sa ciljevima i aktivnostima organa Saveza za naredni period i naglasio da će najveća pažnja biti posvećena organizovanju, realizaciji i afirmisanju sportsko-rekreativnih aktivnosti za osobe sa invaliditetom, poboljšanju socijalnih i psiholoških aspekata života osoba sa invaliditetom, podmlađivanju članstva u društvima, razvijanju saradnje sa ostalim društvima i savezima iz okolnih opština i gradova, sa Savezom za školski sport i Osnovnom i srednjom školom za decu sa posebnim potrebama „Milan Petrović“. Napomenuo je da bi želeli da se što više mladih osoba sa invaliditetom uključi u sportske i rekreativne aktivnosti, pa je s tim u vezi u toku izrada sajta Saveza i uključivanje na društvene mreže zbog privlačenja novih članova. Takođe je napomenuo da imaju problem sa legalizacijom objekta Saveza.

Predsednica Saveta Sonja Radaković se zahvalila na prezentaciji Saveza i rekla da će im Savet, u okviru svojih ingerencija, pružiti neophodnu pomoć.