Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog rešenja o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zajedničko obavljanje delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga, sa prilozima koji čine njegov sastavni deo i Predlog ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Stan NS” D.O.O. Novi Sad i uputili ih Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je Predlog odluke o izmeni Odluke o finansiranju Programa stambene podrške Grada Novog Sada u 2018. godini, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu. Članovi Saveta prihvatili su većinom glasova predloge planova detaljne regulacije Detelinara III u Novom Sadu, kao i dela Državnog puta IB-12 u Kaću, potom predlog odluka o izmenama i dopunama Plana Plana detaljne regulacije stanovanja “Avijatičarsko naselje” u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3392/40 K.O. Novi Sad I), Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu sestara Ninković) i Plana detaljne regulacije Mali Beograd – Veliki rit II u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu Peđe Milosavljevića).

Većinom glasova prihvaćeni su i predlozi odluka o izradi plana detaljne regulacije centra Rumenke, plana detaljne regulacije Karagače u Petrovaradinu, plana detaljne regulacije zone male privrede u Futogu, plana detaljne regulacije Veterničke rampe u Novom Sadu i plana detaljne regulacije Aerodroma “Novi Sad – Čenej” u Novom Sadu. Savet je većinom glasova prihvatio Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije mreže pijaca sa izborom lokacije za veletržnicu u Novom Sadu i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet Rasadnik), kao i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Osnovnoj školi “Petefi Šandor” Novi Sad, potom Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Osnovnoj školi “Svetozar Marković Toza” Novi Sad, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Osnovnoj muzičkoj školi “Josip Slavenski” Novi Sad i Predlog rešenja o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i Erker inženjering DOO Novi Sad.