Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Saveta Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini, potom Predlog odluke o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2018. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu, Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu.

Većinom glasova Saveta, prihvaćeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku nadzornih odbora JKP „Put“ i JKP „Parking servis“ o raspodeli dobiti za prošlu godinu, kao i predlozi odluka o izmenama odluka o programima ovogodišnjih investicionih aktivnosti JKP „Tržnica“, JKP „Lisje“, JKP „Put“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, JKP „Gradsko zelenilo“ i JKP „Čistoća“.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama ovogodišnjih programa poslovanja JKP „Novosadska toplana“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Tržnica“, JKP „Čistoća“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Lisje“, JKP „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, JKP „Put“, JGSP „Novi Sad“ i JKP „Informatika“. Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora JKP „Tržnica“ Novi Sad o povećanju osnovnog kapitala JKP „Tržnica“ Novi Sad po osnovu dobiti ostvarene u 2015. godini, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora JKP „Tržnica“ Novi Sad o povećanju osnovnog kapitala JKP „Tržnica“ Novi Sad po osnovu dobiti ostvarene u 2016. godini.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada, zakazanoj za petak, 29. juna.