Чланови Савета за комуналне делатности на данашњој седници прихватили су већином гласова Савета Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину и упутили га Скупштини града на разматрање. На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години, потом Предлог одлуке о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину, Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада и Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину.

Већином гласова Савета, прихваћени су и предлози решења о давању сагласности на одлуку надзорних одбора ЈКП „Пут“ и ЈКП „Паркинг сервис“ о расподели добити за прошлу годину, као и предлози одлука о изменама одлука о програмима овогодишњих инвестиционих активности ЈКП „Тржница“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Пут“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, ЈКП „Градско зеленило“ и ЈКП „Чистоћа“.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су предлози решења о давању сагласности на одлуке о изменама овогодишњих програма пословања ЈКП „Новосадска топлана“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Тржница“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, ЈКП „Пут“, ЈГСП „Нови Сад“ и ЈКП „Информатика“. Чланови Савета већином гласова прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Предлог одлуке Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Нови Сад о повећању основног капитала ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу добити остварене у 2015. години, као и Предлог решења о давању сагласности на Предлог одлуке Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Нови Сад о повећању основног капитала ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу добити остварене у 2016. години.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада, заказаној за петак, 29. јуна.