Na sednici Saveta za kulturu koja je održana danas, razmatrani su Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu u 2018. godini, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama  Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama  Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2018. godinu, Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika srpskom dobrovoljcu u Veterniku. Članice i članovi Saveta za kulturu, nakon kraće rasprave, većinom glasova prihvatili su sve predloge, koji će biti upućeni na dalje razmatranje i usvajanje na narednoj sednici Skupštine grada.

Na današnjoj sednici Savet je razmatrao i inicijativu za podizanje spomenika svim nevinim žrtvama 1944/45. godine u Novom Sadu, a povodom ove inicijative zatraženo je mišljenje od JP “Urbanizam” i Zavoda za zašitu spomenika kulture.