На седници Савета за културу која је одржана данас, разматрани су Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама  Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2018. годину, Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика српском добровољцу у Ветернику. Чланице и чланови Савета за културу, након краће расправе, већином гласова прихватили су све предлоге, који ће бити упућени на даље разматрање и усвајање на наредној седници Скупштине града.

На данашњој седници Савет је разматрао и иницијативу за подизање споменика свим невиним жртвама 1944/45. године у Новом Саду, а поводом ове иницијативе затражено је мишљење од ЈП “Урбанизам” и Завода за зашиту споменика културе.