Članice i članovi Saveta za zaštitu životne sredine, na današnjoj sednici, imali su priliku da se upoznaju sa idejama i iskustvima na zaštiti životne sredine u Makedoniji, koje je prezentovao Dragan Jovanov, savetnik za zaštitu životne sredine i prostorno uređenje Republike Makedonije.

Jovanov je govorio o značaju zaštite životne sredine u čitavom regionu i o merama koje Makedonija preduzima na razvoju svesti kod građana o tom pitanju. Prema njegovim rečima, u poslednjih godinu dana, maksimalno su fokusirani na učestvovanju na projektima Evropske unije, koji im omogućavaju da preduzmu sve potrebne mere i aktivnosti na očuvanju i zaštiti zdrave životne sredine. Uz pomoć sredstava iz evropskih fondova nabavili su pet autobusa na električni pogon, osnovali osam regionalnih centara za recikliranje otpada, organizovali su edukaciju za decu u svim osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima, a u planu je i ugradnja filtera za prečišćavanje vazduha u školama. Posebno je naglasio da u tim aktivnostima učestvuju timski sve institucije od ministarstava do lokalnih zajednica, mediji i da su veoma zadovoljni urađenim u prethodnom periodu od godinu dana.

Predsednica Saveta Ivana Vujasin se zahvalila gostu na prenetim iskustvima i konstatovala da će ova znanja i praksu Savet razmotriti i da će, u saradnji sa nadležnim organima Grada, u okviru propisanih nadležnosti, sagledati mogućnosti za primenu sličnih ideja u oblasti zaštite životne sredine u Novom Sadu, dok je načelnica Gradske uprave za zaštitu Tatjana Kašić upoznala prisutne sa radom i aktivnostima ove Gradske uprave.