Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu.

Na današnjoj sednici usvojeni su izveštaji o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih aktivnosti i usluga za period januar – jun 2018. godine za sledeća javno – komunalna preduzeća Novog Sada: „Lisje“, „Vodovod i kanalizaciju“, „Tržnicu“, „Zoohigijenu i Veterinu Novi Sad“, „Čistoću“ i „Gradsko zelenilo“.

Većinom glasova Savet je prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju i realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajanog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini za period januar-jun 2018. godine, Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2017. godinu i Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2018. godinu.

Prihvaćeni su i upućeni Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja za 2018. godinu i to za: Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad, Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad i Javno komunalno preduzeće „Parking servis„ Novi Sad.