Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину.

На данашњој седници усвојени су извештаји о реализацији Програма финансирања одређених комуналних активности и услуга за период јануар – јун 2018. године за следећа јавно – комунална предузећа Новог Сада: „Лисје“, „Водовод и канализацију“, „Тржницу“, „Зоохигијену и Ветерину Нови Сад“, „Чистоћу“ и „Градско зеленило“.

Већином гласова Савет је прихватио Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајаног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-јун 2018. године, Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2017. годину и План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2018. годину.

Прихваћени су и упућени Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и предлози решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2018. годину и то за: Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис„ Нови Сад.