Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu.

Ovo Preduzeće je planiralo ukupan prihod za 2017. godinu u iznosu od 579.461.631,60 dinara, od čega je ostvaren prihod u iznosu od 513.138.029,39 dinara. Ukupni rashodi za 2017. godinu od planirani 643.096.066,32 dinara, ostvareni su iznosu od 808.601.059,26 dinara.

Na osnovu ukupno ostvarenih prihoda i rashoda u 2017. godini, preduzeće je ostvarilo gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od 295.463.029,88 dinara i odložene poreske rashode u iznosu od 11.694.364,08 dinara.

Razlog za veliko odstupanje i povećanje planiranog gubitka uticala je usvojena procena fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2016. godine i proknjižena procena kapitala po fer vrednosti koja je uslovila povećanje troškova amorizacije za 69.086.275,42 dinara, obezvređenje potraživanja od kupaca i iznosu 107.894.788.94 dinara. Na povećanje gubitka uticali su i veći troškovi kamata za iznos od 33.565.166,13 dinara, kao i povećanje troškova za ostale nepomenute rashode u iznosu od 18.494.111,87 dinara.

Većinom glasova prihvaćen predlog upućen je Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje o kojem će odbornici raspravljati na narednoj sednici.