Članovi Saveta za budžet i finasije na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Izveštaju o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 13.260.495.920,50 dinara, što predstavlja 54,4 odsto planiranih sredstava na godišnjem nivou, odnosno 95,75 odsto planiranih sredstava budžeta, prema planovima za izvršenje budžeta za period januar – jun ove godine.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta finansirani iz svih izvora sredstava iz budžeta, kako se navodi u Izveštaju, izvršeni su u iznosu od 8.046.595.904,66 dinara, kojim je izmiren deo obaveza u izveštajnom periodu i koji čini 33 odsto planiranih rashoda i izdataka za celu godinu, a 58,1 odsto u odnosu na planove za izvršenje budžeta za period januar – jun 2018. godine. Odstupanja između planiranih i izvršenih rashoda i izdataka, precizira se u Izveštaju, nastala su pošto je zbog proceduralnih razloga, realizacija stvorenih obaveza, po podnetim zahtevima na kraju izveštajnog perioda, usledila po završetku tog perioda, kao i zbog toga što svi planirani rashodi u periodu januar – jun 2018. godine nisu mogli da se realizuju do kraja tog perioda, zbog utvrđenih rokova u kojima se izvršavaju, do 5, odnosno do 20. u mesecu za prethodni mesec (plate i komunalni troškovi), a za određene rashode i izdatke zbog započetog, a nedovršenog postupka javne nabavke, odnosno zbog postupanja u skladu sa ugovorenom dinamikom izvođenja radova i sprovođenja plaćanja do kraja izveštajnog perioda.

O prihvaćenim Izveštaju raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine grada.