Danas je održana XXXIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine

2. Plan detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet Jugovićevo)

4. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje između ulica Ondreja Marčoka i Trga Jana Amosa Komenskog u Kisaču

5. Odluka o izradi plana detaljne regulacije centra Budisave

6. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije centra Stepanovićeva

7. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

8. Odluka o izmenama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada

9. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Novog Sada

10. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju i realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu

12. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini za period januar-jun 2018. godine

13. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2018. godine

14. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2018. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu, za period I-VI 2018. godine

16. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2018. godine

17. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2018. godine

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2018. godine

19. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu

23. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

24. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu

25. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu

26. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2017. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2018. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2018. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

32. Analiza „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2017. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine

33. Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2017. godinu

34. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2018. godinu

35. Odluka o podizanju spomenika svim nevinim žrtvama u Novom Sadu 1944. i 1945. godine

36. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Dučić“, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Petrović“, Begeč

– Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad