Данас је одржана XXXIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године

2. План детаљне регулације дела инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет Југовићево)

4. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за породично становање између улица Ондреја Марчока и Трга Јана Амоса Коменског у Кисачу

5. Одлука о изради плана детаљне регулације центра Будисаве

6. Одлука о изради Плана детаљне регулације центра Степановићева

7. Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

8. Одлука о изменама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада

9. Одлука о изменама и допуни Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада

10. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

11. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

12. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-јун 2018. године

13. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године

14. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године

15. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину, за период I-VI 2018. године

16. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године

19. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

20. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

21. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

22. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

23. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

24. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2017. годину

25. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2017. годину

26. Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2017. годину

27. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2018. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

29. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2018. годину

30. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2018. годину

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

32. Анализа „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2017. године“ Института за јавно здравље Војводине

33. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2017. годину

34. План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2018. годину

35. Одлука о подизању споменика свим невиним жртвама у Новом Саду 1944. и 1945. године

36. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Дучић“, Петроварадин

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вељко Петровић“, Бегеч

– Решење о разрешењу чланице Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад