Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na današnjoj sednici upoznati sa Informacijom Gradske uprave za obrazovanje Grada Novog Sada o broju učenika sa smetnjama u razvoju u osnovnim školama na teritoriji Grada Novog Sada.

Savez za sport i rekreaciju invalida Grada Novog Sada je na predhodnoj sednici ovog Saveta, zatražio da Gradska uprava za obrazovanje dostavi broj učenika osnovnoškolskog uzrasta kako bi ih uključio u sportsko – rekreativne aktivnosti ovog Uduženja.

Ukupno 709 učenika sa smetnjama u razvoju pohađa osnovne škole na teritoriji Grada Novog Sada. Od toga, najveći broj učenika, 372 je u Osnovnoj školi “Dušan Radović”, a osnovne škole “Dositej Obradović” u Novom Sadu i “22 avgust” u Bukovcu nema učenika sa smetnjama u razvoju. Po dva učenika su u osnovnim školama “Sveti Sava” u Rumenci i “Aleksa Šantić” u Stepanovićevu, tri u “Laza Kostić” u Kovilju, po četiri učenika pohađaju škole “Branko Radičević” u Novom Sadu i “Ljudovit Štur” u Kisaču, po pet učenika je u “Đura Daničić”, “Ivo Andrić” u Budisavi, “Veljko Petrović” u Begeču, dok ja po ostalim školama raspoređeno do najviše 30 učenika koliko imaju osnovne škole “Sonja Marinković” u Novom Sadu i “Miroslav Antić” u Futogu.