Чланови Савета за за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог плана детаљне регулације општеградског центра – централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу и упутили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду, потом Предлог плана детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка) и Предлог одлуке о изради плана детаљне регуалације новог центра у Руменки.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града на разматрање.