Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o izmenama Odluke o gradskim  administrativnim taksama, Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva Javno skladište „Slobodna carinska zona Novi Sad“ AD Novi Sad i Predlog odluke o dopuni Odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ AD Vranje.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o gradskim  administrativnim taksama izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji, s obzirom da Zakon više ne propisuje izdavanje lokacijskih dozvola, već lokacijskih uslova, pa samim tim će se gradska administrativna taksa, umesto za lokacijsku dozvolu, naplaćivati za lokacijske uslove. Iznosi administrativne takse koji se plaćaju za zahteve iz oblasti urbanizma i građevinarstva nisu menjani.