Danas je održana XL sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Rešenje o prestanku mandata Siniši Adamoviću na funkciju odbornika u Skupštini Grada Novog Sada sa Izborne liste Ivica Dačić–Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) Dragan Marković Palma

2. Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste Ivica Dačić–Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) Dragan Marković Palma

3. Plan detaljne regulacije poslovanja i porodičnog stanovanja na prostoru „Mali Beograd – Veliki rit I“ u Novom Sadu

4. Plan detaljne regulacije opštegradskog centra – centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu

5. Plan detaljne regulacije blokova između ulica Šafarikove, Jevrejske i Uspenske u Novom Sadu

6. Plan detaljne regulacije Gradskog groblja u Novom Sadu

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Zmaj Ognjena Vuka i Kraljevića Marka)

8. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

9. Odluka o izradi plana detaljne regulacije novog centra u Rumenki

10. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Medicinske škole „7. april“ i drugi)

11. Odluka o  izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2018. godinu

12. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu

13. Odluka o izmeni Odluke o Zonsko – tarifnom sistemu, sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju

14. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

15. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada

16. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom

17. Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama

18. Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2018/2019. godinu

19. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika svim nevinim žrtvama u Novom Sadu 1944. i 1945. godine

20. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

21. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije, za period januar-jun 2018. godine

22. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za period januar-jun 2018. godine

23. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu – za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine

24. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad od 1. januara do 30. juna 2018. godine

25. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za period od januara do juna 2018. godine

26. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2017. godinu

27. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva Javno skladište Slobodna carinska zona Novi Sad ad Novi Sad

28. Odluka o dopuni Odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje

29. Zaključak povodom Informacije o preduzetim aktivnostima povodom pribavljanja nepokretnosti u Novom Sadu, Gagarinova broj 10/1, u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, sa tekstom Ugovora o kupoprodaji nepokretne imovine

30. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „22. avgust“, Bukovac

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Kać

– Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Futog

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih „Sveti Sava“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika svim nevinim žrtvama u Novom Sadu 1944. i 1945. godine

– Rešenje o razrešenju člana i izboru članice Saveta za javni red i mir i bezbednost