Данас је одржана XL седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Решење о престанку мандата Синиши Адамовићу на функцију одборника у Скупштини Града Новог Сада са Изборне листе Ивица Дачић–Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма

2. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе Ивица Дачић–Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма

3. План детаљне регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд – Велики рит I“ у Новом Саду

4. План детаљне регулације општеградског центра – централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу

5. План детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду

6. План детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду

7. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка)

8. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду

9. Одлука о изради плана детаљне регулације новог центра у Руменки

10. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе „7. април“ и други)

11. Одлука о  изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

13. Одлука о измени Одлуке о Зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају

14. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

15. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада

16. Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом

17. Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама

18. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2018/2019. годину

19. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика свим невиним жртвама у Новом Саду 1944. и 1945. године

20. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

21. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције, за период јануар-јун 2018. године

22. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период јануар-јун 2018. године

23. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2018. године

24. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад од 1. јануара до 30. јуна 2018. године

25. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за период од јануара до јуна 2018. године

26. Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2017. годину

27. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у трајни улог Града Новог Сада у капиталу привредног друштва Јавно складиште Слободна царинска зона Нови Сад ад Нови Сад

28. Одлука о допуни Одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање

29. Закључак поводом Информације о предузетим активностима поводом прибављања непокретности у Новом Саду, Гагаринова број 10/1, у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, са текстом Уговора о купопродаји непокретне имовине

30. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Каћ

– Решење о именовању директора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“, Футог

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика свим невиним жртвама у Новом Саду 1944. и 1945. године

– Решење о разрешењу члана и избору чланице Савета за јавни ред и мир и безбедност