Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o dopuni Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada.

Ovim Predlogom se vrši dopuna Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada novim članom kojim se definiše da se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti drugom suvlasniku, neposrednom pogodbom, po tržišnim uslovima, a u skladu sa odredbama ove odluke kojima je uređeno otuđenje građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom. Ukoliko je idealni deo građevinskog zemljišta u javnoj svojini veći od idealnog dela u privatnoj svojini, idealni deo građevinskog zemljišta u javnoj svojini može se otuđiti javnim nadmetanjem radi izgradnje, ukoliko katastarska parcela — neizgrađeno građevinsko zemljište ispunjava uslove građevinske parcele i namenjena je za izgradnju objekta, pod uslovom da drugi suvlasnik, ili suvlasnici, daju overenu saglasnost da Grad sprovede postupak otuđenja dela građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Savet je usvojio i Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 01.01.-30.06.2018. godine, gde su realizovane usluge u iznosu od . 606.620.465,87 dinara, od ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu koja iznose 900.000.000,00 dinara, što je 67,40% realizacije od ukupno planiranih sredstava.