Danas je održana XLII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu

2. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel „Minut-Majur“, na km 120+350)

3. Odluka o dopuni Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada

4. Odluka o izmeni Odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada subjektu privatizacije „Društvo za održavanje zgrada“ d.o.o. Beograd

5. Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 01.01.-30.06.2018. godine

6. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đorđe Natošević“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Komisije za predstavke i predloge

– Rešenje o izboru člana Komisije za predstavke i predloge

– Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Saveta za budžet i finansije

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o drugom imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Svetozar Marković Toza“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“, Novi Sad

– Rešenje o izboru zamenice predsednika Saveta za budžet i finansije