Данас је одржана XLII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изради плана детаљне регулације Шумица у Новом Саду

2. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на km 120+350)

3. Одлука о допуни Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада

4. Одлука о измени Одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада субјекту приватизације „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. Београд

5. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 01.01.-30.06.2018. године

6. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Комисије за представке и предлоге

– Решење о избору члана Комисије за представке и предлоге

– Решење о престанку дужности заменика председника Савета за буџет и финансије

– Решење о престанку дужности председника Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о другом именовању председника Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“, Нови Сад

– Решење о избору заменице председника Савета за буџет и финансије