Na dnevnom redu današnje sednice Saveta za kulturu Skupštine Grada Novog Sada bili su razmatranje inicijative “Macchiato kuća” d.o.o. Novi Sad za postavljanje spomen-ploče Ignjatu Pavlasu na kući u Železničkoj 10 u Novom Sadu i Razmatranje inicijative Fondacije EXIT za podizanje umetničke instalacije na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Poznati novosadski rodoljub, advokat, nacionalni dobrotvor, predsednik Sokolskog udruženja, Ignjat Pavlas, stanovao je u kući u Železničkoj br.10 od 1922. do 1942. godine. Kuća ne uživa zaštitu kao kulturno dobro, niti se nalazi pod predhodnom zaštitom. DOO “Macchiato kuća” smatra, s obzirom na veličinu lika i dela Ignjata Pavlasa, da bi bilo primereno postavljanja spomen ploče na uličnoj fasadi ove kuće i spremno  je da  snosi troškove postavljanja.

Umetnička instalacija na Petrovardinskoj tvrđavi planirana je da bude napravljena na osnovu modela tradicionalnog srpskog broda takozvane “šajke” koji su koristili Srbi vojnici-graničari iz vremena Vojne Krajine. Dužina instalacije iznosi 10 metara, širina 1,5 metara, visina 2,5 metra, od aluminijuma je, bele boje, postavljena na kamenom postamentu dužine oko 3 metra i nalaziće se u podnožja Petrovaradinske tvrđave, desno od Hornverka prema Dunavu. Instalacija će biti urađena po konceptu i u saradnji sa legendarnom multimedijalnom umetnicom i mirovnom aktivistkinjom Joko Ono. Ovaj projekat Fondacija EHIT finansira i realizuje u saradnji sa Novim Sadom kao Evropskom prestonicom kulture u sklopu programske oblasti Kapela mira i kompanijom NIS kroz program “Zajednici zajedno”. Inicijativa je koordinisana sa generalnim obeležavanjem 100 godina kraja Prvog svetskog rata kroz komunikaciju i saradnju sa kabinetom Predsednika Republike Srbije i kabinetom Predsednika Vlade Republike Srbije.

Obe inicijative Savet je jednoglasno prihvatio i uputio zahtev za dostavu mišljenja od stručnih službi, Zavoda za zaštitu spomenika kulture  Grada Novog Sada i Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Noi Sad.