Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o visini iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, kao i Informacija o preduzetim aktivnostima Gradskog veća Grada Novog Sada u cilju zaštite interesa i imovine Grada Novog Sada, a u vezi sa realizacijom Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga nakon potpisivanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zajedničko obavljanje delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanje javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga i Unapred pripremljenog plana reorganizacije Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad. Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.