Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог одлуке о висини износа накнаде принудно постављеном професионалном управнику за послове управљања зградом на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћен је и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада, као и Информацијa о предузетим активностима Градског већа Града Новог Сада у циљу заштите интереса и имовине Града Новог Сада, а у вези са реализацијом Пројекта јавно-приватног партнерства за делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга након потписивања Уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивање јавног осветљења и пружања димничарских услуга и Унапред припремљеног плана реорганизације Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад. Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.