Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o obezbeđivanju sredstava ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Grada Novog Sada za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja.

Ovim Predlogom odluke uređuje se način obezbeđivanja i realizacije sredstava u budžetu Grada Novog Sada za viši kvalitet u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i njihova realizacija.

Takođe, Predlogom odluke propisuje se da se sredstva za viši kvalitet u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obezbeđuju za ustanove obrazovanja i vaspitanja osnovane od strane Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada, i to u budžetu Grada Novog Sada, u godišnjem finansijskom planu primanja i prihoda i rashoda i izdataka Gradske uprave za obrazovanje i finansijskim planovima ustanova.

Predlogom odluke propisuje se da se viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja obezbeđuje poboljšanjem uslova obrazovanja i vaspitanja u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, u odnosu na propisane normative, za ostvarivanje programa koji nisu osnovna delatnost ustanove obrazovanja i vaspitanja, za ishranu i pomoć deci i učenicima, pod uslovima propisanim ovom odlukom, a da se sredstva koriste u skladu sa programom koji donosi Gradsko veće Grada Novog Sada na predlog Gradonačelnika Grada Novog Sada. Tim Programom utvrđuju se namene za koje se sredstva koriste, ustanove kojima se sredstva raspodeljuju i iznos dodeljenih sredstava, a on se donosi za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa obezbeđenim sredstvima u budžetu Grada Novog Sada. Prenos sredstava ustanovi vrši se na osnovu zahteva ustanove i druge neophodne dokumenatcije i računovodstvenih isprava, u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.