Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2017. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu rešenja, JKP “Stan” je u 2017. godini ostvario ukupan prihod u iznosu od 353.252.278,00 dinara i ukupan rashod u iznosu od 384.951.067,00 dinara. Preduzeće se ne finansira iz budžetskih sredstava, već posluje u tržišnim uslovima, u stalnoj konkurenciji sa ostalim preduzećima, koje se bave sličnom delatnošću.

Na osnovu podataka o realizaciji usluga, na dan 31.12.2017. godine 964 skupština zgrada/stambenih zajednica sa 20.239 stanova, poverilo je poslove na održavanju svojih zgrada JKP “Stanu”. U odnosu na 2016. godinu, broj zgrada koje imaju ugovor sa preduzećem je smanjen za 72. U okviru tehničkih poslova organizovana je dežurna služba, koja obezbeđuje dežurstvo svakodnevno 24 časa. Poslednjeg dana  2017. godine u preduzeću je bilo zaposleno 219 radnika. Broj zaposlenih u 2017. godini je smanjen za šest zaposlenih, odnosno za 2,7 odsto, a smanjenje broja zaposlenih nije bitnije promenilo kvalifikacionu strukturu koja je zadovoljavajuća za ovaj tip preduzeća.

Prihvaćeni Predlog upućen je Skupštini grada na razmatranje.