Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2017. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу решења, ЈКП “Стан” је у 2017. години остварио укупан приход у износу од 353.252.278,00 динара и укупан расход у износу од 384.951.067,00 динара. Предузеће се не финансира из буџетских средстава, већ послује у тржишним условима, у сталној конкуренцији са осталим предузећима, које се баве сличном делатношћу.

На основу података о реализацији услуга, на дан 31.12.2017. године 964 скупштина зграда/стамбених заједница са 20.239 станова, поверило је послове на одржавању својих зграда ЈКП “Стану”. У односу на 2016. годину, број зграда које имају уговор са предузећем је смањен за 72. У оквиру техничких послова организована је дежурна служба, која обезбеђује дежурство свакодневно 24 часа. Последњег дана  2017. године у предузећу је било запослено 219 радника. Број запослених у 2017. години је смањен за шест запослених, односно за 2,7 одсто, а смањење броја запослених није битније променило квалификациону структуру која је задовољавајућа за овај тип предузећа.

Прихваћени Предлог упућен је Скупштини града на разматрање.