Danas je održana XLIV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Plan detaljne regulacije blokova oko Ulice vojvode Bojovića u Novom Sadu

2. Plan detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije sportskog parka i jugoistočne zone u naselju Sadovi u Petrovaradinu

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet uz sekundarni odbrambeni nasip u Veterniku)

5. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu Partizanske ulice i Sentandrejskog puta)

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu Bulevara kralja Petra I i Rumenačke ulice)

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Futoške i Mikole Kočiša)

8. Odluka o usvajanju Koncesionog akta za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada

9. Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Novog Sada za 2017. godinu

10. Odluka o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje stalnih troškova nacionalnih saveta nacionalnih manjina

11. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Agencije za energetiku Grada Novog Sada

12. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen – obeležja „Šajka“ na Petrovaradinskoj tvrđavi

13. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Ignjatu Pavlasu u Novom Sadu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o proceni vrednosti kapitala JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad sa stanjem na dan 01.01.2018. godine

16. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Saobraćajne škole „Pinki“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole „Svetozar Miletić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednice i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-obeležja „Šajka“ na Petrovaradinskoj tvrđavi

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Ignjatu Pavlasu u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“, Rumenka

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Andrić“, Budisava