Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2019. godinu.

Program obuhvata nabavku navalnog vatrogasnog vozila zajedno sa pripadajućom opremom koja ide uz ovo vozilo i nastavak je realizacije nabavke iz 2018. godine. Sredstva za realizaciju ovog Programa obezbeđena su iz budžeta  Grada Novog Sada za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 31.500.000,00 dinara.

Za razliku od ostalih vatrogasnih vozila navalno vatrogasno vozilo izlazi prvo na intervenciju jer je najkompletnije, odnosno opremljeno je opremom i alatom za gašenje svih vrsta požara, a u novije vreme i opremom za tehničke intervencije. Sadrži rezervoar za vodu, rezervoar za penilo, pumpu, vodenu instalaciju, prenosne aparate za gašenje požara prahom i ugljen dioksidom, prenosni aparat za gašenje požara lakih metala i može da odgovori na skoro sve vrste intervencija. Posada ovog vozila  sastoji se od komandira, vozača i četiri vatrogasca, te se i po tome razlikuje od ostalih vatrogasnih vozila.