Координационо тело за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада усвојило је данас Акциони план превентивних мера за борбу против насиља. Акциони план подразумева активности усмерене ка превенцији вршњачког насиља, као и коришћења алкохола и дроге код младих, по узору на Исланд, земљу која је системски решила проблем наркоманије и свела је на најнижу стопу у Европи.

– Реч је о низу мера које ће се реализовати током целе наредне, а делом и у 2020. години, уз подршку Града Новог Сада и градоначелника Милоша Вучевића. Пројекат обухвата активности у домену спорта и различитих радионица из области екологије, уметности (драмске и музичке), информационих технологија, страних језика и борбе против вршњачког насиља. Уз ове мере, биће уведена и редовна анонимна анкета међу ученицима на сваких шест месеци да би се утврдило у којој мери је присутно конзумирање алкохола и цигарета. Носиоци програма су Полицијска управа у Новом Саду, Град Нови Сад, основне и средње школе, као и Центар за социјални рад – истакао је заменик председника Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама у Новом Саду Дејан Дробњак.

Анкета за ученике ће бити подељена током фебруара 2019. године. Школе ће се, потом, опредељивати за додатне активности. Осим тих, редовних додатних активности, током маја 2019. ће се организовати манифестација “Дан спорта”, у октобру “Дан екологије”, у новембру “Дан уметности”, а у фебруару 2020. године и “Дан књижевности”. У свим поменутим манифестацијама ће учествовати ђаци из свих новосадских школа.

Формирана је Радна група за праћење и подршку реализације Акционог плана, на чијем челу ће бити заменик председника Координационог тела Дејан Дробњак, а чланови ће бити и криминолог Биљана Кикић Грујић, Далиборка Војводић Томовић из Одељења за малолетничку деликвенцију Новосадске полиције, главни просветни инспектор Срђан Јаковљев, као и представник Савета родитеља Драгана Ћорић.

Координационо тело је на данашњој седници подржало и предлог Драгане Ћорић за умрежавање ученичких парламената по узору на умрежавање Савета родитеља.