Savet za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici prihvatio je Predlog plana generalne regulacije naseljenog mesta Kovilj, potom Predlog plana detaljne regulacije Paragova u Sremskoj Kamenici i Predlog plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje zapadno od Fruškogorske ulice u Bukovcu i prosledili navedene predloge Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Članovi Saveta danas su prihvatili i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Bulevar III u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Hilandarskoj broj 3), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu (lokalitet u Ulici slovačkoj broj 6), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Đorđa Rajkovića i Bele njive).

Na današnjoj sednici razmatrani su i prihvaćeni Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove Grada Novog Sada, potom Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Domu zdravlja “Novi Sad”, kao i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad.