Савет за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватиo je Предлог плана генералне регулације насељеног места Ковиљ, потом Предлог плана детаљне регулације Парагова у Сремској Каменици и Предлог плана детаљне регулације простора за породично становање западно од Фрушкогорске улице у Буковцу и проследили наведене предлоге Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Чланови Савета данас су прихватили и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Булевар III у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број 6), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет на углу улица Ђорђа Рајковића и Беле њиве).

На данашњој седници разматрани су и прихваћени Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско – правне послове Града Новог Сада, потом Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Дому здравља “Нови Сад”, као и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад.