Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину.

Савет је прихватио и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа  „Новосадска топлана“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа  „Лисје“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града о којима ће одборници расправљати на следећој седници.