Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatrana je Informacija o radu Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) iz Novog Sada.

Ova Organizacija je neprofitno udruženje građana, osnovano 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava, a osnivači su predstavnici crkava u Srbiji i to, Slovačke evangeličke, Reformatske hrišćanske, Evangeličke metodističke, Apostolskog egzasrhata za Grkokatolike i Evangeličke hrišćanske crkve.

Za vreme ekonomske krize Ekumenska humanitarna organizacija se uglavnom bavila distribucijom humanitarne pomoći širom Vojvodine, dok je od 2001. godine okrenuta razvojnim projektima i pružanju socijalnih usluga marginalizovanim grupama stanovništva.

Najznačajnije oblasti rada EHO su poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa, terenski rad sa decom koja su uključena u život i rad na ulici, podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji, ekumenska i međuetnička saradnja u kojem učestvuju protestantske i Katolička crkva, kao i predstavnici Pravoslavne crkve iz Beograda i Zemuna, organizovanje Svetskog molitvenog dana žena, razmena mladih između gradova Dotmunda i Novog Sada, besplatna vešernica i distribucija polovne gardarobe za siromašne građane.

EHO pruža i usluge socijalne zaštite kao što su, kućna nega i pomoć u kući i to u devet mesta u Srbiji, ima klub za seniore, centar za osobe sa invaliditetom sa EHO krojačkom radionicom, kao i rak-info, telefonsku liniju. Poseduje vlastitu zgradu, ima 17 zaposlenih, 262 angažovanih preko raznih ugovora, a svoje aktivnosti sprovodi u 19 opština u Srbiji. Svoj rad sprovodi preko projekata koji se 80 % finansiraju od strane inostranih donatora i 20% od lokalnih i nacionalnih tela iz Srbije.