На данас одржаној седници Савета за особе са посебним потребама разматрана је Информација о раду Екуменске хуманитарне организације (ЕХО) из Новог Сада.

Ова Организација је непрофитно удружење грађана, основано 1993. године на иницијативу Светског савета цркава, а оснивачи су представници цркава у Србији и то, Словачке евангеличке, Реформатске хришћанске, Евангеличке методистичке, Апостолског егзасрхата за Гркокатолике и Евангеличке хришћанске цркве.

За време економске кризе Екуменска хуманитарна организација се углавном бавила дистрибуцијом хуманитарне помоћи широм Војводине, док је од 2001. године окренута развојним пројектима и пружању социјалних услуга маргинализованим групама становништва.

Најзначајније области рада ЕХО су побољшање услова живота Рома и других маргинализованих група, теренски рад са децом која су укључена у живот и рад на улици, подршка образовању социјално депривиране деце и младих у Србији, екуменска и међуетничка сарадња у којем учествују протестантске и Католичка црква, као и представници Православне цркве из Београда и Земуна, организовање Светског молитвеног дана жена, размена младих између градова Дотмунда и Новог Сада, бесплатна вешерница и дистрибуција половне гардаробе за сиромашне грађане.

ЕХО пружа и услуге социјалне заштите као што су, кућна нега и помоћ у кући и то у девет места у Србији, има клуб за сениоре, центар за особе са инвалидитетом са ЕХО кројачком радионицом, као и рак-инфо, телефонску линију. Поседује властиту зграду, има 17 запослених, 262 ангажованих преко разних уговора, а своје активности спроводи у 19 општина у Србији. Свој рад спроводи преко пројеката који се 80 % финансирају од стране иностраних донатора и 20% од локалних и националних тела из Србије.