Danas je održana XLVII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kovilj

2. Plan generalne regulacije Alibegovca sa područjem za porodično stanovanje na jugoistoku Petrovaradina

3. Plan detaljne regulacije Paragova u Sremskoj Kamenici

4. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje zapadno od Fruškogorske ulice u Bukovcu

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Bulevar III u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Hilandarskoj broj 3)

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu (lokalitet u Ulici slovačkoj broj 6)

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Đorđa Rajkovića i Bele njive)

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu

10. Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada

11. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada

12. Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove Grada Novog Sada

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2019. godinu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

15. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

16. Odluka o zaduživanju putem kredita Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

17. Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

19. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Domu zdravlja „Novi Sad“

20. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

21. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

22. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

23. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

24. Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“

25. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja  „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti četiri člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za predstavke i predloge