Данас је одржана XLVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. План генералне регулације насељеног места Ковиљ

2. План генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина

3. План детаљне регулације Парагова у Сремској Каменици

4. План детаљне регулације простора за породично становање западно од Фрушкогорске улице у Буковцу

5. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Булевар III у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3)

6. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број 6)

7. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици

8. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет на углу улица Ђорђа Рајковића и Беле њиве)

9. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду

10. Одлука о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада

11. Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада

12. Одлука о Програму инвестиционих активности за 2019. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско – правне послове Града Новог Сада

13. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

15. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у трајни улог Града Новог Сада у капитал Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

16. Одлука о задуживању путем кредита Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

17. Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године

18. Решење о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

19. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Дому здравља „Нови Сад“

20. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

21. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

22. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

23. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

24. Решење о престанку дужности и именовању члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“

25. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности директора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању директора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању председника Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању два члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дома здравља  „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности четири члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за представке и предлоге