Грађани Сајлова имали су прилику да се непосредно обрате чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге, јер је данашња седница одржана у овој „најмлађој“ новосадској месној заједници.

Као приоритет грађани су навели неуређени приступни пут на саобраћајницу Руменачки пут, недостатак бициклистичке и пешачке стазе до града, а велики проблем имају и житељи попречних улица које нису асфалтиране и у којима не постоји решен проблем атмосферске канализације.

Према њиховим речима, безбедност деце и свих становника Сајлова је угрожена због велике фреквенције саобраћаја на Руменачком путу, на који се они укључују на непрегледној и неуређеној раскрсници. Сматрају да би постављање семафора или изграња кружног тока решило те проблеме. Како су рекли, бициклистичке и пешачке стазе су постојале и веома радо су их користили, али су, приликом изградње канализације раскопане и уништене и нису враћене у исправно стање.

Навели су и проблем неименованих улица, јер чак 21 улица нема назив, па писма, рачуни и остала пошта често заврши на погрешним адресама. Потребно је решити и проблем одржавања расвете, за коју кажу да је добро урађена, али због нерешеног питања одржавања, не знају ко треба да поправи светиљке које не раде.

У попречним улицама такође постоји и проблем одвођења атмосферских вода, нарочито за време јачих киша. Како су нагласили, путеви у улицама су више пута насипани туцаником, па су сада знатно виши у односу на њихова дворишта. Приликом веће кише, сва та вода се слива у дворишта, а најтежа ситуација је у Улици Николе Беговића, где су честе и поплаве.