Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu, potom Predlog plana detaljne regulacije Bukovačkog platoa u Petrovaradinu, Predlog plana detaljne regulacije sportskog centra u Petrovaradinu i Predlog plana detaljne regulacije sportskog centra u Futogu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, Savet je većinom glasova prihvatio Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije Državnog puta IB-12 od petlje “Kać” do granice KO Kać, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u blokovima broj 29 i 30 u istočnom delu naseljenog mesta, severno od Državnog puta IIA-129 za Titel, u Budisavi, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone u bloku broj 91 u Kaću i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku 1 u severnom delu Bukovca.

Većinom glasova Saveta prihvaćen je i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Urbanizam”, Zavod za urbanizam Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora JP “Urbanizam”, kao i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Javnom komunalnom preduzeću za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan”.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini grada na razmatranje.