Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, потом Предлог плана детаљне регулације Буковачког платоа у Петроварадину, Предлог плана детаљне регулације спортског центра у Петроварадину и Предлог плана детаљне регулације спортског центра у Футогу и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, Савет је већином гласова прихватио Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Државног пута IБ-12 од петље “Каћ” до границе КО Каћ, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање у блоковима број 29 и 30 у источном делу насељеног места, северно од Државног пута IIA-129 за Тител, у Будисави, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације радне зоне у блоку број 91 у Каћу и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање у блоку 1 у северном делу Буковца.

Већином гласова Савета прихваћен је и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа “Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈП “Урбанизам”, као и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора “Стан”.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града на разматрање.