Na današnjoj sednici Saveta za kulturu razmatran je i većinom glasova usvojen Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Ovim Predlogom odluke predviđeno je da se menja sedište Pozorišta mladih, Novi Sad, koje se najpre sa adrese Ignjata Pavlasa broj 8, koji je objekat vraćen privatnim vlasnicima u procesu restitucije, preseljava u objekat iste ulice na broju 4. Kako je i ovaj objekat u procesu restitucije vraćen Sokolskom društvu Vojvodina iz Novog Sada, Pozorište mladih, Novi Sad  sklapa Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa novim vlasnicima objekta u Ulici Ignjata Pavlasa broj 4 koji će biti i registrovano sedište ove Ustanove.

Kako su stekli uslovi za primenu Odluke o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad, upis u registar Privrednog suda u Novom Sadu, kao i donošenje ostalih opšti i drugih akata, ovim Predlogom u okviru ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, dodaje se i Novosadski dečiji kulturni centar.

Savet je većinom glasova usvojio i Predlog Odluke o postavljanju biste Tarasa Ševčenka u Novom Sadu.

Bista Tarasa Ševčenka, istaknutog ukrajinskog pesnika i slikara, borca za slobodu slovenskih naroda, biće izrađena od bronze, visine 105 centimetara, na postamentu od granita, visine 200 centimetara i postavljena na uređenoj zelenoj površini uz Bulevar cara Lazara i Aleju Mike Antića.

Inicijativu za postavljanje ove spomen biste podnela je Ambasada Ukrajine u Beogradu, ukrajinsko-rusinska zajednica u Vojvodini, a Gradska uprava grada Lavova, u kojoj već postoje Ulice Srpska i Vuka Karadžića, je donela odluku da izrada ove biste bude poklon Gradu Novom Sadu.