Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici većinom glasova usvojili su Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom, kojim su usaglašeni nazivi programskih pozicija i izvršena je finansijska preraspodela po programskim pozicijama. Tako je na poziciji 1. – Izrada prethodne studije opravdanosti za upravljanje otpadom i studije opravdanosti za upravljanje otpadom sa studijom procene uticaja na životnu sredinu u Regionu za upravljanje otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas i druge dokumentacije u cilju realizacije aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom – iznos planiranih sredstava uvećan za 2.750.000,00 dinara, odnosno iznos vrednosti pozicije je uvećan sa 5.000.000,00 dinara na 7.750.000,00 dinara. Takođe, na poziciji 2. – Ishodovanje saglasnosti, mišljenja i dr. u svrhu izrade tehničke dokumentacije u cilju realizacije aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Regionu za upravljanje otpadom – iznos planiranih sredstva umanjen za 2.750.000,00 dinara, pa je vrednost ove pozicije sa 3.000.000,00 dinara smanjena na 250.000,00 dinara. Ukupna sredstva za realizaciju ove programske aktivnosti ostaju nepromenjena.

Savet je prihvatio i Predlog odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada, kojim se vrši usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju a koji je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini grada o kojima će odbornici raspravljati na sledećoj sednici.