Чланови Савета за комуналне делатности на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму активности на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом, којим су усаглашени називи програмских позиција и извршена је финансијска прерасподела по програмским позицијама. Тако је на позицији 1. – Израда претходне студије оправданости за управљање отпадом и студије оправданости за управљање отпадом са студијом процене утицаја на животну средину у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас и друге документације у циљу реализације активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом – износ планираних средстава увећан за 2.750.000,00 динара, односно износ вредности позиције је увећан са 5.000.000,00 динара на 7.750.000,00 динара. Такође, на позицији 2. – Исходовање сагласности, мишљења и др. у сврху израде техничке документације у циљу реализације активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом – износ планираних средства умањен за 2.750.000,00 динара, па је вредност ове позиције са 3.000.000,00 динара смањена на 250.000,00 динара. Укупна средства за реализацију ове програмске активности остају непромењена.

Савет је прихватио и Предлог одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада, којим се врши усклађивање са Законом о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају a који је ступио на снагу 6. новембра 2018. године.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града о којима ће одборници расправљати на следећој седници.