Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su na danas održanoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Mere predviđene Programom podrške su Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti  poljoprivrede, Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, Organska proizvodnja – Sadni i semenski materijal dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrola i sertifikacija i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja, Podrška mladima u ruralnim područjima, Ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla – podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda i Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju – informativne aktivnosti kao što su sajmovi, izložbe, manifestacije, studijska  putovanja. Sredstva za realizaciju Programa podrške plaiirana su Odlukom o budžetu Grada Novot Sada za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 47 miliona dinara, od toga 43 miliona dinara su planirana sredstva za posticaje merama ruralnog razvoja, a 4 miliona dinara su planirana sredstva za posebne podsticaje.

Prihvaćeni predlog biće upućen na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.