Чланови Савета за економски развој града су на данас одржаној седници једногласно су прихватили Предлог одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Новог Сада за 2019. годину.

Мере предвиђене Програмом подршке су Успостављање и јачање удружења у области  пољопривреде, Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, Органска производња – Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи, контрола и сертификација и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су свих осталих мера руралног развоја, Подршка младима у руралним подручјима, Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла – подршка за заштиту географског порекла производа и Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју – информативне активности као што су сајмови, изложбе, манифестације, студијска  путовања. Средства за реализацију Програма подршке плаиирана су Одлуком о буџету Града Новот Сада за 2019. годину у укупном износу од 47 милиона динара, од тога 43 милиона динара су планирана средства за постицаје мерама руралног развоја, а 4 милиона динара су планирана средства за посебне подстицаје.

Прихваћени предлог биће упућен на седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.